Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Arctic Garage Oy (Y-tunnus: 2826489-2)
Haapaniemenrinne 1 A 6
02940 Espoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tomi Vinni
Puhelin +358 40 708 0826
Sähköposti tomi.vinni(at)arcticgarage.com

Arctic Garage Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vinni hymyilemässä aurinkolasit päässä.

REKISTERIN NIMI

Arctic Garage Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on antanut yhteystietonsa  ja/tai rekisteröitynyt Arctic Garage Oy:n asiakkaaksi, ostanut Arctic Garagen tuotteita ja/tai osallistuu Arctic Garage Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Arctic Garage Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Arctic Garage Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Arctic Garage Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Arctic Garage Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Arctic Garage Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Arctic Garage Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla voidaan tarkoittaa esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Arctic Garage Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu(at)arcticgarage.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot
TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Arctic Garage Oy:n käytössä, paitsi Arctic Garage Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Arctic Garage Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Arctic Garage Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Arctic Garage Oy:n hallinnoimia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Arctic Garage Oy:n käytössä olevalla salasanasuojatulla palvelimella.